Berekening afmetingen sleufsilo voor rundveebedrijf

Via deze eenvoudige rekenmodule kan u de ideale afmetingen voor sleufsilo's bepalen. De afmetingen zijn afhankelijk van de te voederen voeder, de voedersnelheid, het soort voeder en het drogestofgehalte.

Na het invullen van de (gele) vakjes onder INPUT kan je via de knop 'Berekenen' de berekening starten. De resultaten vindt u terug onder OUTPUT (groene vakjes). Let op het gebruik van een ' punt' als decimaal teken.

U hoeft niet alle gegevens van elke sleufsilo in te vullen. Indien u bijvoorbeeld enkel maïs voedert volstaat het de kolom van maïssilo in te vullen.

INPUT

Gegevens kuilvoeders

: kg ds/m³

: kg ds/m³

: kg ds/m³

Berekening dagelijks gebruik WINTER Melkveehouderij

Te voederen dieren

aantal dieren kg DS maïs kg DS voordroog kg DS perspulp
Jongvee tot 6 maand
Jongvee tot 12 maand
Jongvee tot 18 maand
Jongvee tot 22 maand
Hoogdrachtige koeien
Melkkoeien

Berekening dagelijks gebruik WINTER Vleesveehouderij

Te voederen dieren

aantal dieren kg DS maïs kg DS voordroog kg DS perspulp
Zoogkoeien
Vleesvee tot 200 kg
Vleesvee tot 500 kg
Vleesvee tot 600
Vleesvee tot eindgewicht

of u kan een schatting van het dagelijks voedergebruik in de groene vakjes hieronder invullen

Berekening dagelijks gebruik ZOMER Melkveehouderij

Te voederen dieren

aantal dieren kg DS maïs kg DS voordroog kg DS perspulp
Jongvee tot 200 kg
Jongvee tot 300 kg
Jongvee tot 400 kg
Jongvee tot 500 kg
Hoogdrachtige koeien
Melkkoeien

Berekening dagelijks gebruik ZOMER Vleesveehouderij

Te voederen dieren

aantal dieren kg DS maïs kg DS voordroog kg DS perspulp
Zoogkoeien
Vleesvee tot 200 kg
Vleesvee tot 500 kg
Vleesvee tot 600
Vleesvee tot eindgewicht

of u kan een schatting van het dagelijks voedergebruik in de groene vakjes hieronder invullen

Voederdagen + voedersnelheid + voederverliezen en reserven WINTERKUIL

Eigenschap

Maïs Voordroog Perspulp
Totaal kg DS winterrantsoen per dag:
(resultaat: niet invullen aub)
Totaal aantal voederdagen winter:
Voedersnelheid (m/week):
(aanbevolen: 1,5 m/week)
Voederverliezen + kuilverliezen(%):
Reservedagen (om bv. oogstseizoen te overbruggen)

Voederdagen + voedersnelheid + voederverliezen en reserven ZOMERKUIL

Eigenschap

Maïs Voordroog Perspulp
Totaal kg DS zomerrantsoen per dag:
(resultaat: niet invullen aub)
Totaal aantal voederdagen zomer:
Voedersnelheid (m/week):
(aanbevolen: 1,5 m/week)
Voederverliezen + kuilverliezen (%):
Reservedagen (om bv. oogstseizoen te overbruggen)

OUTPUT

Berekening van de lengte van de silo (m) WINTERKUIL

:

:

:

Berekening van de lengte van de silo (m) ZOMERKUIL

:

:

:

Advies

  • + 3 m extra lengte. Deze extra lengte per kuil is nodig voor de schuine op- en afrit
  • indien de maximale mogelijke lengte is overschreden, dienen er meerdere silo's te worden aangelegd. Om kuilverliezen te vermijden dient de doorsnede in functie van de voedersneheid te worden gekozen. Hieronder wordt de ideale doorsnede berekend.

Breedte tussen de muren van de kuil (m) WINTERKUIL

Gemiddelde hoogte
van de silo (m)
Maïs Voordroog Pulp
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5

Breedte tussen de muren van de kuil (m) ZOMERKUIL

Gemiddelde hoogte
van de silo (m)
Maïs Voordroog Pulp
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5

Legende:

  • groen: geschikt
  • oranje: minder geschikt voor het uitvoeren daar de sleufsilo te breed wordt (>13m)
  • niet te gebruiken: de silo wordt te smal (<4 m) en daardoor onmogelijk voor het uitkuilen

De breedte van de kuil werd berekend op basis van een gemiddelde kuilhoogte. Dit betekent dat de hoogte van de muren iets lager zijn. VB. Bij een gemiddelde hoogte van 2,5 m bedraagt de muurhoogte 2 m. Bij een brede kuil, kan dit hoogteverschil veel meer bedragen, bij een smalle kuil zal dit minder zijn.

© Merelbeke 2011 - Deze TAD werd gerealiseerd met de financiële steun van IWT-Vlaanderen: Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
Mail vragen en opmerkingen over de AgriCONSTRUCT-website naar: TV115
De overname van foto's of figuren is toegestaan na voorafgaande goedkeuring en mits bronvermelding (vb. Bron: AgriCONSTRUCT). Deze website werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie.