Slachten

© Merelbeke 2011 - Deze TAD werd gerealiseerd met de financiële steun van IWT-Vlaanderen: Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
Mail vragen en opmerkingen over de AgriCONSTRUCT-website naar: TV115
De overname van foto's of figuren is toegestaan na voorafgaande goedkeuring en mits bronvermelding (vb. Bron: AgriCONSTRUCT). Deze website werd door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie op deze website. De gebruiker van deze website ziet af van elke klacht tegen het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van de via deze website beschikbaar gestelde informatie. In geen geval zal het Vlaams Gewest of zijn ambtenaren aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de beschikbaar gestelde informatie.